user's avatar
Line Sticker Export Template
เทมเพลตนี้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ

แต่ก็สามารถแสดงคำขอบคุณผมได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง เป็นจำนวนเงินตามศรัทธาครับ :) 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางปะกอก 
เลขที่บัญชี: 079-2-88285-4
ชื่อบัญชี: ธีรเศรษฐ์ จิรภัทรชาญเดช
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
I hope this PSD template will help you boost your Line sticker workflow to generate sticker asset faster and ready to serve to Line Creator Market. 

It supports Photoshop CC's 'Image Asset generator' and 'Place Linked'.

You can also support me via Paypal! $1 or more if you want :) -> paypal.me/teeerasej 

Line Sticker Export Template
3.3k
20.2k
2
Published:

Line Sticker Export Template

I hope this template help you boost your Line sticker workflow to serve asset to Line Creator Market. To use this Photoshop template, you've to Read More
3.3k
20.2k
2
Published: