user's avatar
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.
Stanislav Sychev.
Станіслав Сичов.
 
Painter, graphic artist, author of works of monumental painting.
Живописець, графік, автор творів монументального живопису.
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Гамлет, полотно, олія, 83х60 см, 1973
Hamlet, oil on canvas, 83x60 cm, 1973

з колекції Музею сучасного мистецтва Одеси
from the collection of Museum of Odessa Modern Art
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Біля дзеркала. 1975 р.
Near the Mirror. 1975.

з колекції Семена Верніка
from the collection of Semen Vernik
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Дощ, картон, олія, 34х56 см, 1967
Rain, oil on canvas, 34x56 cm, 1967

з колекції Галереї NT-art
from the collection of NT-art Gallery
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Осінній пейзаж, полотно, олія, 54х73 см, 1967
Autumn Landscape, oil on canvas, 54x73 cm, 1967

з колекції Галереї NT-art
from the collection of NT-art Gallery
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Рибалка, картон, олія, 46x49 см, 1967
Аngler, oil on cardboard, 46x49 cm, 1992

з колекції Олени Ануфрієвої
from the collection of Olena Anufrieva
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Біля вікна, картон, олія, 48х50 см, 1967
Near the Window, oil on cardboard, 48x50 cm, 1967
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Без назви, картон, олія, 42x25 cм, 1970-ті
Untitled, oil on cardboard, 42x25 cm, 1970s

з колекції Одеського літературного музею
from the collection of Odessa Literary Museum
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Світло у саду. 1977.
Light in the Garden. 1977.

з колекції Одеського літературного музею
from the collection of Odessa Literary Museum
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

У буфеті, картон, олія, 43х43 см, 1966
In the cafeteria, oil on cardboard, 43x43 cm, 1966

з колекції Одеського літературного музею
from the collection of Odessa Literary Museum
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Біллі - Бомс, картон, олія, 69х68 см, 1972
Billy-Boms, oil on cardboard, 69x68 cm, 1972

з колекції Одеського літературного музею
from the collection of Odessa Literary Museum
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Блакитне намисто, картон, олія, 43х25 см, 1992
Blue necklace, oil on cardboard, 43x25 cm, 1992

з колекції Ольги Сичової
from the collection of Olga Sycheva
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Без назви, картон, олія, 57х44 см, 1970-ті
Untitled, oil on cardboard, 57х45 сm, 1970s

з колекції Ольги Сичової
from the collection of Olga Sycheva
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Без назви, папір, акарель, 12х9 см, 1983
Untitled, watercolor on paper, cm, 12x9 cm, 1983

з колекції Ольги Сичової
from the collection of Olga Sycheva
Stanislav Sychev.
Painter, graphic artist, author of works of monumental painting.

Born on December 19, 1937, in Odessa (Ukraine).
Received art education at the Odessa State Art College (1955–1959).
From 1959 to 1963 he lived in Samarkand, where the foundations of his painting style were laid. In 1967, together with Valentin Khrushch, he held an exhibition of their works on the fence of Palais Royal park near the Odessa Opera House. Subsequently, this step became known as «Fence Exhibition». In the 70s Sychov participated in informal «apartment» exhibitions in Odessa. Took part in informal exhibition «Contemporary art from Ukraine. Munich–London–New York–Paris» (1979). In the 70s–80s, in parallel with easel painting and graphic design he worked as a muralist.

Works by Stanislav Sychov are stored in collections of Museum of Odessa Modern Art, Odessa Literary Museum, Zimmerli museum (New Jersey, USA), Museum of the University of California, Berkeley, USA, Museum of Cambridge, UK, in private collections in Ukraine and abroad.

Solo exhibitions – 1989, 1993, 1997, 1999 (Odessa).
Selected group exhibitions – «Sychyk + Khrushchyk», 1967, Odessa; «Group Exhibition», 1973, Odessa; International Biennale «Impreza» 1989, Ivano-Frankivsk; exhibitions in Munich, London and Cambridge.
 
Станіслав Сичов.
Живописець, графік, автор творів монументального живопису.

Народився 19 грудня 1937 р. у м. Одесі (Україна).
Художню освіту здобув в Одеському державному художньому училищі (1955–1959).
З 1959 по 1963 рр. живе у Самарканді, де закладаються основи його
живописної стилістики. У 1967 р. разом з Валентином Хрущем влаштовує виставку власних творів на паркані скверу Пале-Рояль біля Одеського оперного театру. Згодом цей крок набув розголосу під назвою «парканна виставка». У 70-х роках бере участь у проведенні неофіційних «квартирних» виставок в Одесі. Бере участь у неофіційній виставці «Сучасне мистецтво з України. Мюнхен–Лондон–Нью-Йорк–Париж» (1979). У 70–80 рр. паралельно із станковим живописом, графікою працює як художник-монументаліст.

Твори Станіслава Сичова зберігаються в колекціях Музею сучасного мистецтва Одеси, Одеського літературного музею, Музею Циммерлі (Нью-Джерсі, США), музею Каліфорнійського Університету в Берклі (США), музею Кембриджа (Великобританія), в приватних збірках в Україні та за її межами.

Персональні виставки – 1989, 1993, 1997, 1999, Одеса.
Вибрані групові – «Сичик + Хрущик», 1967, Одеса; «Групова виставка», 1973, Одеса; Міжнародна бієнале «Імпреза», 1989, Івано-Франківськ; виставки в Мюнхені, Лондоні, Кембриджі.
Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.
20
371
1
Published:

Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.

Stanislav Sychev. Станіслав Сичов.
20
371
1
Published:

Creative Fields