Hyjnesha n'fron
"Hyjnesha n'fron" është punim prej balte i Mbretëreshës Dardane rreth 3500 p.e.s. e vjetër, që është gjetur në rrethinën e Prishtinës.
Unë jam mundu mi ik pak origjalitetit të saj, duke shfaq një formë paska me ndryshe, duke paraqitur edhe trupin.
Krahun e majtë e ka më të ngritur, për të vetmën arsye, se: në kohët lashta, femrat njiheshin si krahë i majtë (si pasive dhe më të pa-afta).