• Add to Collection
  • About

    About

    My layouts.
    Published:
ISOLDA - oprogramowanie dla organizacji lotniczych - projekt identyfikacji wizualnej realizowany wspólnie z Weroniką Piątek.

ISOLDA - software for the aviation organizations - corporate identity project made together with Weronika Piątek.
Logo
Splash screen
Plakat promocyjny / Poster
Wizualizacja programu / Software visualization.