• Add to Collection
  • About

    About

    Each year our school celebrates free workshops that we called Fora de sèrie (“Off the charts”) dedicate to enrich the academic experience with an… Read More
    Each year our school celebrates free workshops that we called Fora de sèrie (“Off the charts”) dedicate to enrich the academic experience with an event that complements the courses’ habitual practice. The workshops have multiple goals as now encourage the implication and participation of the students and professors in the school, to provide the meeting between professional, student and professor designers and the exchange of experiences between all of them, in a relaxing and festive atmosphere. In each edition the workshops raise a topic or an aspect in relation with the school’s working areas and this year they will be dedicate to interdisciplinary nature, to the improvement resulted from the mix between different disciplines. The name, Exogàmia, makes reference to establish relations outside the own group as a strategy to provides its evolution. Cada any la nostra escola celebra unes jornades gratuïtes que anomenem Fora de sèrie dedicades a enriquir l'experiència acadèmica amb un esdeveniment que complementi la pràctica habitual dels cursos. Les jornades tenen diversos objectius, com ara fomentar la implicació i participació dels alumnes i dels professors en l'escola, permetre l'encontre entre dissenyadors professionals, estudiants i professors i l'intercanvi d'experiències entre tots plegats, en un ambient més relaxat i festiu. En cada edició les jornades plantegen un tema o aspecte relacionat amb els àmbits de treball de l'escola, i aquest any es dedicaran a la interdisciplinarietat, a l'enriquiment resultat de la barreja entre diferents disciplines. El nom, Exogàmia, fa referència a establir relacions fora del propi grup com a estratègia per facilitar-ne l'evolució. Read Less
    Published: