Uni-Gourmet là một siêu thị cung cấp sản phẩm tươi sạch, một tân binh trong thị trường bán lẻ cạnh tranh. Việc lên ý tưởng, xây dựng logo và bộ nhận diện thương hiệu là bước đầu quan trọng để khách hàng có thể biết và nhớ đến thương hiệu.
MỤC TIÊU DỰ ÁN
Tạo dựng nên bộ mặt cho thương hiệu, tạo tiền đề cho việc xây dựng hình ảnh trong tâm trí khách hàng thông qua logo và bộ nhận diện văn phòng.
Logo
Logo lấy ý tưởng từ nhành Olive, là biểu tượng của sự kiên cường, mạnh mẽ, và phát triển. Đại diện cho mục tiêu và mong muốn của Uni-Gourmet, luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức, một khi vượt qua được khó khăn, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn
Name card | Letterhead | Envelope
Folder
Uniform
Uni Gourmet
Published:

Uni Gourmet

Published: