DANANG Tourism Logo Concept

...............
 
Inspiration from the legend of Danang

According to legend, this land attached to a dragon egg, egg shell split into five mountain called Ngu Hanh Son, imposing and sacred. The dragon hatched, after growing up, find the way to ocean, creating Han river.
 
...............
 
Được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết.
 
Theo truyền thuyết, vùng đất này gắn liền với một quả trứng rồng, vỏ quả trứng tách ra thành năm ngọn núi gọi là Ngũ Hành Sơn, sừng sững mà linh thiêng. Con rồng nở ra, trưởng thành đã tìm đường ra biển lớn, tạo nên dòng sông Hàn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Please contact me on qhung1991@gmail.com if you are interested in a logo design
 
THANKS FOR YOUR APPRECIATION
DANANG Tourism Logo Concept
168
2,865
12
Published:

DANANG Tourism Logo Concept

Logo concept for DANANG Tourism
168
2,865
12
Published:

Tools