Wakka Hito

Thiết kế: Nguyễn Văn Thy
Năm: 2021

Dự án webapp về chấm công và quản lý nhân sự.
Logo đã được thiết kế lại với màu sắc nổi bật hơn logo cũ.
Giao diện tổng quát được thiết kế với tiêu chí đơn giản, trung tính, phù hợp hầu hết người sử dụng.
Wakka Hito
Published:

Wakka Hito

Published:

Tools