Concise English–Slovenian & Slo.–Eng. Dictionary
2464
102
7
Published:
Our goal was to contain two large dictionaries in three books in one smaller book.
It took me a year and a half and 47 layouts to desing a trully functional and still handy Dictionary.
It contains 39,500 articles and 27,000 subarticles in total 1352 pages, dimensions 205 x 205 mm.
It has 9,000,000 characters or 6650 characters per page. That's approximately 18 average novels.

Naš cilj je bil vključiti dva obsežna slovarja v treh knjigah vključiti v eno manjšo knjigo.
Od začetka do konca procesa je minilo leto in pol, ter 47 tipičnih strani za resnično enostavno uporaben in še vedno priričen slovar.
Vključuje 39.500 geselskih člankov, 27.000 geselskih podčlankov na 1352 straneh, v knjigi, ki ima 205 x 205 mm.
Vsebuje ca 9.000.000 znakov oz. ca 6650 znakov na stran, kar po obsegu znese okoli 18 povprečnih romanov.
Logo. Accurate Slovene translation for Concise means “handy“.
Zaščitni znak linije slovarjev DZSja.
All abbrevations used in the book are easy to find.
Okrajšave so na prvem veznem listu enostavno in hitro dostopne.
Pronounciantion words are accessible on every spread of the english-slovene dictionary.
Fonetični znaki so na voljo na vsaki strani angleško-slovenskega slovarja.
Irregular English verbs are easily accessible.
Nepravilni glagoli so na zadnjem veznem listu enostavno dostopni.
photos | fotografije: Peter Koštrun