DGI Vejle - mini-identitet
 
DGI kontaktede os, fordi de ville have lavet nogle annoncer, som skulle reklamere for deres konference- og messefaciliteter. Det blev hurtigt klart, at der manglede en strategi for denne markedsføring og vi lavede derfor en workshop for seks af medarbejderne. Her arbejde vi en hel dag i fællesskab på at finde værdier, kontaktpunkter og idéer til markedsføring.  DGI fik de fælles tegninger og mange idéer med hjem, mens vi oversatte workshoppens resultater til en mini-identitet for konference- og messedelen. Identiten er skabt så den kan udvides til flere områder og samtidig har det været vigtigt at den kunne integreres i både annoncer og wayfinding på stedet. Det arbejde er stadig under udvikling.
 
 
Udvalgt tegning med idéer fra workshoppen
Plantegningen af DGI-huset ligger til grund for konceptet, der arbejder med rum, flader og mønstre. 
Konceptet er stadig under udvikling, men her et princip for en annonce, hvor vi arbejder med mønstre og flader, der kan genkendes fra identiteten og samtidig tilføres facts omkring faciliteterne.