• Add to Collection
  • About

    About

    Utfordring Finanskrisen var en betydelig utfordring for mange selskaper, inkludert Terra-Gruppen – et finanskonsern eid av, og i allianse med, næ… Read More
    Utfordring Finanskrisen var en betydelig utfordring for mange selskaper, inkludert Terra-Gruppen – et finanskonsern eid av, og i allianse med, nærmere 80 lokalbanker. Behovet for endring og fornyelse fikk frem positive initiativ i hele bankalliansen, og ett av dem var å revurdere merkevaren. Avgjørelsen om å endre identitet ble tatt for å dyrke alliansens mest sentrale hensikt og kvaliteter, vokst frem fra lokalbanker med unik nærhet og omtanke for sine kunder og som bidrar til vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Mission ble valgt til å utvikle en ny merkevareidentitet for alliansen. Løsning Grundige undersøkelser viste at navnet og posisjonen til bankalliansen ble forbundet med storbanker og ikke reflekterte det nære fellesskapet med lokalbankene og deres kunder som alliansen faktisk stod for. Et nytt navn ble introdusert. Eika, et ikon med lange tradisjoner i norsk sparebankvesen, og et vennlig symbol som dessuten signaliserer langsiktighet, soliditet, kundeorientering og vekst. Basert på dette grunnlaget ble ny merkestrategi utviklet i Eika og et nytt identitetsprogram unnfanget for å fremheve lokalbankens identitet. Mission utviklet et distinkt og samlende utseende både for Eika Gruppen og Alliansebankene. Identitetsprogrammet tar hensyn til at Eika er støttemerke og at alle alliansebankene er selvstendige lokalbanker med lokale merkenavn. Alle hovedkontaktpunkter ble redesignet, inkludert skilting, produktlitteratur, intern kommunikasjon og nettsider, slik at alliansens felles identitet står sterkt, både i den fysiske og den digitale verden. Resultat Suksessen til den nyutviklede merkevaren vil alltid være avhengig av konsistent og konsekvent utnyttelse og bruk på tvers av bankene som er medlemmer i alliansen. Det faktum at bortimot 80 banker har adoptert merkevaren er likevel et stort kompliment til hvordan endringsprosessen er gjennomført, og til den overbevisende måten merkevaren er fremstilt og forankret. Forandringen til Eika har allerede styrket alliansebankens posisjon i lokalsamfunnet, og merkevaren Eika viser etter første år en svært positiv utvikling i Norsk Kundebarometers omdømmeålinger. I Norsk Familieøkonomis siste undersøkelse for å identifisere bankene i Norge med de beste betingelsene tilhørte åtte av de ti bankene på topp Eika Alliansen. Read Less
    Published:
Challenge
The financial crisis was a significant challenge for many businesses, The Terra Group included. The need for change instigated positive initiatives throughout the bank alliance, one of which was to revaluate their brand. The decision was taken to assert the qualities that the alliance had risen on, partnership, expertise and support for the local banks throughout Norway. Mission was assigned to carry out the rebrand.


Solution
Research showed that the former name and position was associated with big banking and didn’t project the close partnership that the alliance stood for. A new name was introduced. Eika (the Oak) is a traditional icon suggesting strength and growth. Out of this a new identity program was conceived to endorse the local bank’s identity whilst creating a distinct and unified look for Eika. All key touch points were redesigned including signage, product literature, internal communications and websites, ensuring the alliance remained true both in the physical and digital world.


Result
The success of the rebrand would always rest on support from the members of the alliance. The fact that almost 80 banks have adopted the brand is a testament to the professional handling of the change, and the compelling new statement the brand makes. The Eika transformation has strengthened its position in local communities and in a vote to find the top local bank in Norway, eight out of the top 10 belonged to the Eika Group.