Yevgeny Razumov's profile
EXPEDITION Vodka. Design, 2020
Дизайн линейки водок «Экспедиция», 2020
Design of vodka "Expedition", 2020
Designer: Yevgeny Razumov
Visualization: Pavel Gubin
Illustrations: Aleksandr Kiryushin
EXPEDITION Vodka. Design, 2020
39
275
3
Published:

EXPEDITION Vodka. Design, 2020

39
275
3
Published:

Creative Fields