zu agency's profileStan Zaykowski's profile

Black Flamingo | Brand identity


____________________________________
1. Logotype & Marks
____________________________________
2. Pattern & identification


____________________________________
3. Typography & colors


____________________________________
4. Website
Director: Stan Zaykowski
Designer: Stan Zaykowski_________

Thanks for watching!
Dzięki za oglądanie!

Follow/Obserwuj: LinkedIn 
Visit/Odwiedź: zu.agency

Black Flamingo | Brand identity
Published:

Black Flamingo | Brand identity

Published: