• Add to Collection
  • About

    About

    Използване на отделните категории форми като самостоятелно проявление, като абстрактна пластична интерпретация, като “превод” в различни материал… Read More
    Използване на отделните категории форми като самостоятелно проявление, като абстрактна пластична интерпретация, като “превод” в различни материали. Read Less
    Published: