HNG - Interior
InDesign


HNG
HUY NGUYEN GROUP - INTERIOR DESIGN


Huy Nguyễn Group là công ty thiết kế, thi công nội thất leading thị trường nightlife, F&B cao cấp trong hơn một thập kỷ với các công trình nightlife huyền thoại như Gold 2 Club, Khè Food Garden, Arena Mix, Ultra Lounge, Ginza Pub, Karaoke Ruby, Yachy Lounge...

HNG luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất để đảm bảo: tính thẩm mỹ cao - thi công nhanh chóng - tối ưu hiệu quả kinh doanh cho từng dự án.

Hơn 13 năm nỗ lực và cống hiến cho ngành giải trí về đêm đã tạo nên một vị thế vững chắc cho HNG trên thị trường Việt Nam. Những dự án thành công vang dội cùng với quy mô hoành tráng của công trình là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thương hiệu của Tập đoàn Huy Nguyễn. Việc luôn làm mới phong cách, cập nhật xu hướng sống về đêm là điều tất yếu để mỗi sản phẩm của HNG đều hợp thời, đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư, khách hàng và thị trường.

Design Concept: Năng lượng - Nội Lực - Sáng Tạo

Ý tưởng khởi nguyên để tạo nên Symbol Logo của HNG, đến từ ý nghĩa Hán - Việt của tên Huy: Mặt trời, năng lượng, nội lực và sáng tạo. Giá trị này được áp dụng như nền tảng cốt lõi để tạo nên những công trình không những đẹp về thẩm mỹ, hiệu quả trong kinh doanh mà còn tạo nên sự bền vững, sống động, đột phá cho dự án. Vì thế, HNG luôn được các chủ đầu tư trên khắp cả nước công nhận bởi cách làm việc chủ động, bản lĩnh và cầu thị.


___

Huy Nguyen Group is the leading interior design and construction company in the high-end nightlife and F&B market for more than a decade with legendary nightlife projects such as Gold 2 Club, Khe Food Garden, Arena Mix, Ultra Lounge, Ginza Pub , Karaoke Ruby, Yachy Lounge...

At HNG, we always set the strictest standards to ensure: high aesthetics - quick construction - optimal business efficiency for each project.

Over 13 years of effort and dedication to the nightlife industry has created a solid position for HNG in the Vietnamese market. The resoundingly successful projects, together with the great scale of the works, are the clearest proof of the value of Huy Nguyen Group's brand. Always refreshing the style, updating the nightlife trend is inevitable so that every HNG product is trendy and meets the expectations of investors, customers and the market.

Design Concept: Energy - Internal Strength - Creativity

The original idea to create HNG's Symbol Logo comes from the Sino-Vietnamese meaning of Huy's name: Sun, energy, internal force and creativity. This value is applied as the core foundation to create works that are not only aesthetically beautiful and effective in business but also create sustainability, vitality, and breakthrough for the project. Therefore, HNG is always recognized by investors across the country for its proactive, brave and market-oriented working style.

Credits:
___

Client: Huy Nguyen Group
Scope of Work: Logo & Visual Identity Design
Creative Director: Sanh Nguyen
Art Director: Duy Trinh
Creative Designer: Trung Chau, Huy Vo
Published: 2022
.
Thank you for your time.


HNG - Interior
454
5.6k
31
Published:

HNG - Interior

Huy Nguyen Group is the leading interior design and construction company in the high-end nightlife and F&B market for more than a decade with leg Read More

454
5.6k
31
Published: