• Add to Collection
  • About

    About

    Som den menneskelige hjerne har to halvdeler, har kunstneren to levende kontinenter i seg. Det ene er hans kreative side, med opprinnelse i Latin… Read More
    Som den menneskelige hjerne har to halvdeler, har kunstneren to levende kontinenter i seg. Det ene er hans kreative side, med opprinnelse i Latin –Amerika, og det andre er hans kunstneriske utvikling i Europa. Dette gir liv til Norwærica, den andre separatutstillingen til den ecuadorianske kunstneren Jose Luis Maldonado . Read Less
    Published:
Som den menneskelige hjerne har to halvdeler, har kunstneren to levende kontinenter i seg. Det ene er hans kreative side, med opprinnelse i Latin –Amerika, og det andre er hans kunstneriske utvikling i Europa. Dette gir liv til NORWÆRICA, den andre separatutstillingen til den ecuadorianske kunstneren Jose Luis Maldonado .

Norwærica er et resultat av noe av det arbeidet Jose Luis har gjort som kunstner siden han kom til Norge for 5 år og 3 måner siden, hvor han har observert og jobbet med tilpasningsprossessen til det norske samfunn fra latinamerikansk perspektiv. Norwærica er den personen som deler livet sitt i to; Norwærica er alt man ofrer i den store prosessen det er å flytte til den andre siden av kloden – men Norwærica er også ny inspirasjon og nytt innhold. Konseptet Norwærica er, og inneholder, alle sidene av denne prosessen – latinamerikanerens tilpasning til samfunnet og den norske innsatsen for å oppnå dette, eller omvendt.
 
Norwærica er samtidig en hyllest til den norske kvinnen, til hennes skjønnhet og styrke. Det er en hyllest til kvinner verden over. Det er også en hyllest til kulturen i den tredje verden, som på ulike måter har blitt infiltrert i det norske samfunn og skapt en ny dimensjon, sett fra kunstnerens perspektiv.
 
                                                Velkommen til NORWÆRICA