Anh. Quân's profileRin's profile
TÍCH TỊCH TÌNH TANG - Vietnamese Folktale & Tarot
 TÍCH TỊCH TÌNH TANG - Vietnamese Folktale & Tarot
Director & Illustrator: Phan Anh Quan (matsaumayram)
Mentor: Nguyen Thanh Long
Supporter: Hai Trang, Xuan Nguyen, Thuy Truc, Hai Van, 
Tran Tam, Quoc Thai, Nhat Tan, Ngoc Diep
3D Model: Minh Toan
Graduation year: 2022
University: Art and design University Faculty of Van Lang University
TÍCH TỊCH TÌNH TANG - Vietnamese Folktale & Tarot
473
6k
23
Published:

TÍCH TỊCH TÌNH TANG - Vietnamese Folktale & Tarot

“Tích tịch tình tang” ra đời với lý tưởng mang đến một quyển cổ tích Việt Nam, vượt ra khỏi thời gian và không gian và đặc biệt là được xây dựng Read More

473
6k
23
Published: