Garden of Eden
 Fashion story for ELLE magazine The June issue
Styling Antonia Yordanova
Photography Momchil Hristov
Make-up Maria Stankovich
Hair styling Dani Molchovska @ Arlet Fashion Studio
Model Alex @ Ivet Fashion