• Add to Collection
  • About

    About

    Bakgrunn og utfordring : Olden hadde sett fallende salg og preferanse i markedet i lang tid. Problemet var at Hansa Borg ikke så på Oldens utford… Read More
    Bakgrunn og utfordring : Olden hadde sett fallende salg og preferanse i markedet i lang tid. Problemet var at Hansa Borg ikke så på Oldens utfordringer i en større, merkevarestrategisk kontekst. Vi mente at tiden var overmoden for å heve blikket og redefinere merkevaren Olden. Men, hvordan differensierer du merkevaren din innen en kategori der det er minimale, funksjonelle forskjeller blant produktene, der det er stor konkurranse, og du har fallende preferanse blant kundene? Løsning : Arbeidet startet med å definere en relevant og unik hovedassosiasjon. Det handler derfor om å finne en emosjonell idé man kan skape en langsiktig, sterkt merkevare på og som kan drive kommunikasjon, design, adferd og produktutvikling – en opplevelse som var unik for Olden. Idéen kalte vi ”Urørt. For å frem historien om ”urørt” i designet behandlet vi flasken som en ”juvel”. Sammen med Frost designet vi en klassisk og elegant serie med flasker, og et design som tydelig signaliser en nytelsesposisjon og spiller på signaler fra luksuskategorien. Den skaper assosiasjoner mellom Olden-merkevaren og edle og sjeldne naturlige råvarer, som den var en diamant- gullåre. Resultat: Den nye merkevaren ble godt mottatt i handelen og fikk økt listing. På Vestlandet økte kullsyrevarianten med 8,8% volumandel etter de fire første ukene etter lansering og har nå 30,4% vol andel av alt kullsyreholdig vann (mineralvann). På landsbasis har Olden kullsyre økt med 85% fra september 2010 tom februar 2011. Olden fikk Gull Retailprisen i 2010 og Gull Visuelt 2010 Read Less
    Published: