Kampus SGH | Campus of Warsaw School of Economics
Projekt zagospodarowania terenu kampusu Szkoły Głównej Handlowej jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby studentów oraz mieszkańców najbliższej okolicy. Jest krokiem ku zorganizowaniu przestrzeni przyjaznej oraz funkcjonalnej, dającej szeroki wachlarz możliwości wykorzystania.
 
Wnioski z analiz:
Istniejąca zabudowa kampusu SGH stanowi bardzo istotny walor architektoniczny Mokotowa. Są to obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Dodatkowym atutem analizowanego terenu jest niewątpliwie zieleń. Skupia się ona głównie na trzech obszarach: Pola Mokotowskiego, byłego arboretum oraz dziedzińca SGH, a w mniejszym stopniu na pozostałym obszarze.
Przeważa zabudowa mieszkaniowa.
Ruch pieszy skumulowany jest w okolicach stacji metra oraz przystanków autobusowych i tramwajowych, dlatego istotnym obszarem jest skrzyżowanie ulicy Rakowieckiej oraz Alei Niepodległości.
Analiza stanu istniejącego wskazuje na duży problem z chaotycznym i nieestetycznym wykorzystaniem wszelkich dostępnych przestrzeni na miejsca parkingowe. Taka sytuacja nie sprzyja tworzeniu przestrzeni publicznych oraz terenów dostępnych dla studentów.
Obszar wykazuje duży potencjał, ale obecnie nie jest on wykorzystywany. 
 
Wnioski z wywiadu środowiskowego:
Z wywiadu środowiskowego wynika, że na SGH brakuje miejsc, gdzie studenci mogą wspólnie spędzić czas, porozmawiać, pouczyć się lub zjeść posiłek. Co więcej. uczelnia cierpi na brak pomieszczeń, które mogły by zostać udostępnione organizacjom studenckim i kołom naukowym.
Korzystne było by również utworzenie mniejszych przestrzeni, które mogły by być wykorzystane do prowadzenia zajęć w niewielkich grupach lub do nauki pozalekcyjnej.
 
Główne założenia:
Głównym założeniem projektowym jest utworzenie przestrzeni, które będą odpowiedzią na problemy studentów i mieszkańców Mokotowa. Przestrzeń SGH ma być wciągnięta w życie dzielnicy tak by korzystali z niej nie tylko studenci uczelni.
Duży nacisk kładzie się na zachowanie bujnej zieleni oraz połączenie zielonych terenów kampusu z Polem Mokotowskim.
Inwentaryzacja
W efekcie zaproponowany został układ trzech placów, które pomimo różnej funkcji i charakteru, tworzą czytelną całość. W naszej opinii zespół obiektów należących do Szkoły Głównej Handlowej stanowi niejako wizytówkę Mokotowa, dlatego uważamy, że należy go eksponować i podkreślać, a nie przysłaniać innymi kubaturami. Naszą opinię doskonale obrazuje fakt, że większość z projektowanych przez nas terenów została obniżona do głębokości placów wejściowych metra tak by w pełni odsłonić elewację Gmachu Głównego SGH.
Plan zagospodarowania
Pierwszy plac, znajduje się na południe od Budynku G na głębokości -7m i połączony jest z przejściem podziemnym prowadzącym do metra. Funkcjonalnie stanowi on forum działalności studenckiej oraz wizytówkę uczelni w oczach mieszkańców Mokotowa, którzy na co dzień korzystają z metra. Z trzech stron otoczony jest układem schodów, siedzisk i donic wplecionych w jedno lub dwukondygnacyjną zabudowę (drugą kondygnację tworzą antresole), docelowo przeznaczoną na pomieszczenia obsługujące organizacje i koła naukowe. Budynki umieszczone są bezpośrednio przy ścianach istniejącej zabudowy, co daje możliwość stworzenia ewentualnych przejść pomiędzy gmachami bez konieczności wychodzenia na dwór. Materiałami dominującymi jest tu drewno oraz płyty kamienne. Dodatkowym elementem decydującym o charakterze placu są mobilne ławki, które dają możliwość tworzenia małych i dużych siedzisk, scen, czy też podestów, co sprawia, że przestrzeń ta nigdy nie będzie identyczna, a co za tym idzie będzie atrakcyjna dla użytkowników. Elementy te stanowią intensywny akcent kolorystyczny. Warto zauważyć, że zmienione zostało również oświetlenie przejścia podziemnego- zastąpione je kolorowymi słupami, nawiązującymi do mobilnych ławek, które zakończone są źródłem światła. Takie ukształtowanie przestrzeni sugeruje, że wchodzimy do świta ludzi młodych, kreatywnych i cieszących się życiem.
Na placu znajduje się również kilkunastometrowy element, który stanowić ma niejako znak tego miejsca. Jest to wysoka tuba, funkcjonalnie wykorzystana jako winda, która łączy plac ze znajdującym się ponad nim chodnikiem. Doskonale jest ona widoczna z większej odległości, od strony ulic i chodników i sygnalizuje, że to właśnie w tym miejscu znajduje się coś istotnego dla dzielnicy.
Wizualizacja placu południowego
Przekrój przez plac południowy
Kolejny plac, na północ od Budynku G, również zagłębiony na 7 metrów i połączony z drugim przejściem podziemnym prowadzącym do metra, częściowo ukształtowany jest jako pochylnia prowadząca użytkownika od Pola Mokotowskiego w stronę SGH. Z dwóch stron plac zagospodarowany jest kubaturą, siedziskami i schodami. Nowym, znacznie wpływającym na odczuwanie przestrzeni placu elementem jest łącznik- częściowo stanowiący powierzchnię użytkową, a częściowo kładkę prowadzącą ponad placem. Z racji usytuowania terenu pomiędzy parkiem, a zielonym dziedzińcem uczelni pojawia się na nim nieco więcej roślinności, która sygnalizuje tę relację. Na placu projektowany jest również element wody w postaci fontanny umieszczonej w posadzce. Projekt zakłada, że plac ten będzie stanowił część usługowo-komercyjną, skupiającą sklepy i kawiarnie, które z racji licznych tarasów będą bardzo atrakcyjnym miejscem do spędzenia czasu dla studentów i mieszkańców Mokotowa.
Wizualizacja placu północnego
Przekrój przez plac północny
Trzeci plac, znajdujący się na wewnętrznym dziedzińcu SGH, ukształtowany jest z poszanowaniem dla istniejącej zieleni, nie ingerując w nią. Teren ten w pełni służyć ma rekreacji studentom i pracownikom uczelni, którym proponuje się ciekawy układ drewnianych siedzisk, ławek, leżaków i tablic ogłoszeniowych połączonych w podest. Dodatkowo zaprojektowano kilkanaście przekryć, które idealne są do nauki w większej grupie lub odpoczynku pomiędzy zajęciami. Kolejnym element zagospodarowania tego terenu jest drewniana kładka łączącatrzy budynki kampusu oraz plac. Kładka ukształtowana jest na wysokości pierwszej i drugiej kondygnacji i oparta jest na drewnianej konstrukcji. 
Wizualizacja placu wschodniego
Przestrzeń przed Gmachem G została poszerzona i uporządkowana układem trawników i fontanny. Projekt zakłada jak najmniejszą ingerencję w czytelność elewacji, dlatego gmach jest w pełni widoczny.
 
W projekcie zostały zlikwidowane miejsca parkingowe wewnątrz dziedzińca. W zamian zaprojektowano parking przy ulicy Rakowieckiej. Teren projektowany w nieco szerszym zakresie zakłada przychylność miasta i możliwość stworzenia nowych domów parkingowych w pobliżu Pola Mokotowskiego, które rozwiązały by problem związany z brakiem miejsc postojowych. Warto podkreślić, że budynki takie miały by być zaprojektowane rozważnie tak by uszanować, a nawet podkreślić obecność parku (ażurowe elementy, duża przezierność, zielone ściany).
 
W projekcie zasygnalizowano konieczność otwarcia byłego arboretum dla mieszkańców Mokotowa ponieważ jest to teren bardzo atrakcyjny, który może pozytywnie wpłynąć na życie dzielnicy. Biorąc pod uwagę charakter terenów zielonych istniejące ogrodzenie zastępuje się bardziej delikatną, ażurową konstrukcją ukształtowaną organicznie z cienkiej siatki. Miejscowo tworzyć ma ona siedziska, co zniweluje negatywny charakter bariery jaką stanowi np. istniejący płot i stworzy oryginalny mebel miejski.
 
Dodatkowo proponuje się nieco inne, bardziej przyjazne ukształtowanie wejść do metra, które będą spójne z projektowanymi placami. Poza schodami pojawić się maja również pochylnie, windy i elementy zieleni.
 
Projekt można realizować w kilku etapach, począwszy od przeniesienia parkingów znajdujących się przed Gmachem Głównym oraz na dziedzińcu w okolice ulicy Rakowieckiej. Uwolnione w ten sposób tereny można zagospodarować w sposób zgodny z projektem w następnym etapie. Następny etap obejmuje budowę placów przy Alei Niepodległości, poczynając od placu północnego. Sprzedaż powierzchni użytkowej na tym placu sfinansuje budowę placu południowego. Kolejnym etapem jest domknięcie kompozycji za pomocą płotu po drugiej stronie ulicy. Na koniec pozostaje wzniesienie domów parkingowych przy ulicy Batorego.
Kampus SGH | Campus of Warsaw School of Economics
4
279
0
Published:

Kampus SGH | Campus of Warsaw School of Economics

Projekt zagospodarowania kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykonany w ramach zajęć projektowych na Wydziale Architektury i Urbanistyk Read More
4
279
0
Published:

Tools

Creative Fields