Projecte 3D & motion graphic com a imatge del torneig mundial d'escacs femení, la Global Women's Online Chess Challenge "The Queens' Festival", una sèrie de tornejos d'escacs en línia on les dones són les protagonistes. Sent així un festival mundial amb tornejos continentals i alhora un esdeveniment educatiu. El festival organitzat per la Comissió d'Escacs de Dones de la FIDE en col·laboració amb la Comissió d'Esdeveniments de la FIDE i amb el suport del Comitè Olímpic Internacional (COI).

La Creació d'una Dama en 3D i la seva disposició en l'espai central, no només representa el conjunt del festival, sinó que posa l'atenció en el concepte d'empoderament. La Dama és considerada la peça més important, tenint la capacitat de moure's per qualsevol nombre de caselles fet que la fa determinant. En les visuals, la peça es veu impulsada per petites partícules daurades que simbolitzen a totes les dones del món que la converteixen en una peça més potent i determinant. Totes les visuals del projecte van ser creades, projectades i difoses per aplicacions de format digital i en "streaming" per tot el món.

__

Proyecto 3D & motion graphic como imagen del torneo mundial de ajedrez femenino, la Global Women's Online Chess Challenge "The Queens' Festival", una serie de torneos de ajedrez online donde las mujeres son las protagonistas. Siendo así un festival mundial con torneos continentales y al mismo tiempo un evento educativo. El festival organizado por la Comisión de Ajedrez de Mujeres de la FIDE en colaboración con la Comisión de Eventos de la FIDE y con el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI).

La Creación de una Dama en 3D y su disposición en el espacio central, no sólo representa al conjunto del festival, sino que pone la atención en el concepto de empoderamiento. La Dama es considerada la pieza más importante, teniendo la capacidad de moverse por cualquier número de casillas lo que la hace determinante. En las visuales, la pieza se ve impulsada por pequeñas partículas doradas que simbolizan a todas las mujeres del mundo que la convierten en una pieza más potente y determinante. Todas las visuales del proyecto fueron creadas, proyectadas y difundidas por aplicaciones de formato digital y en "streaming" por todo el mundo.
Queens' Festival
Published:

Queens' Festival

Published: