• Add to Collection
  • About

    About

    A picture story about recycling.
    Published:
Чудният свят на Живко/Тhe wonderful world of Zhivko
Една история в картинки за рециклирането и още нещо... / А picture story about recycling and something more...
Историята на Живко е предназначена за ученици в началните класове като възпитателно и образователно средство по темата за рециклиране на отпадъци. Историята е написана от мен и Детелина Момчева (като членове на Ротаракт клуб) и нарисувана от мен. / Тhe story of Zhivko is intended for primary school students as educational and funny way to learn how to recycle. The story is created by me and Detelina Momcheva (as members of Rotaract club) and is illustrated by me.