Piotr Pieńkowski's profileJustyna Fuśnik's profile

Book Covers redesign - Polish Writers

____________________________________________________
EN

The series of publications on Polish writers focuses on selected issues in the work of given artists. These are topics closely related to the broadly understood humanities, incl. art, culture, philosophy. The main assumption of the series was to bring the profiles of characters deeply rooted in Polish culture to a wider audience.

Selected books can be used both as a source of information in the development of specialized scientific texts and as an interesting reading for recipients interested in a given theme.

The series of books has been developed in a modern and at the same time classic way. The dominant minimalism does not draw attention away from the content which is key to the reception of the book.

Each book (on the cover) is dominated by a different color that consistently appears in the interior and acts as a leader. The covers have been designed in a symbolic and economical way - there is a simple depiction of the title, which is not always unambiguous.

____________________________________________________
PL

Seria wydawnicza dotycząca polskich pisarzy skupia się wokół wybranych zagadnień z twórczości danych artystów. Są to tematy ściśle związane z szeroko pojętą humanistyką, m.in. sztuką, kulturą, filozofią. Głównym założeniem serii było przybliżenie szerszemu gronu odbiorców sylwetek postaci mocno zakorzenionych w polskiej kulturze.

Wybrane książki mogą służyć zarówno jako źródło informacji w opracowywaniu specjalistycznych tekstów naukowych, jak i pełnić funkcję interesującej lektury dla odbiorcy zainteresowanego danym tematem.

Seria książek została opracowana w sposób nowoczesny, a zarazem klasyczny. Dominujący minimalizm, nie odciąga uwagi od treści, która jest kluczowa w odbiorze książki.

W każdej książce (na okładce) dominuje inny kolor, który konsekwentnie pojawia się we wnętrzu i pełni funkcję wiodącego. Okładki zostały zaprojektowane w sposób symboliczny i oszczędny w formie – występuje proste zobrazowanie tytułu, które nie zawsze jest jednoznaczne.
Book Covers redesign - Polish Writers
Published:

Book Covers redesign - Polish Writers

The series of publications on Polish writers focuses on selected issues in the work of given artists. These are topics closely related to the bro Read More

Published: