Rafał Fedusio's profileAdam Świerżewski's profile

Academy of Fine Arts in Gdansk - Inauguration 2021

foto: Tomasz Kwiatkowski / Adam Kozłowski​​​​​​​

www.zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/inauguracja-roku-akademickiego-2021-2022,3453


Academy of Fine Arts in Gdansk - Inauguration 2021
Published:

Academy of Fine Arts in Gdansk - Inauguration 2021

Year Inauguration at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Visual identity, animations, invitations, posters, box, typography etc.

Published: