The house is designed for a family of four.  The main task was to build a comfortable house with a special atmosphere and the main shade to obtain white.

Будинок розрахований на сім'ю з чотирьох осіб. Головним завданням було побудувати комфортний будинок з особливою атмосферою та основним відтінком в оздобленні взяти білий колір.
White house
Location: Kropyvnytskyi, Ukraine
Function: Private house
Total space: 400,0 sq.m
Project team: DSTUDIO
Foto Valeria Koiava

The whole house is done in white colors with some dark accents.  Also selected are different textures on the walls and furniture, but in the same color scheme.  Large windows let in a lot of light and have a great view.  The main floor and stairs are tiled with porcelain stoneware, and in the bedrooms, noble parquet is used, which is combined with the panel above the stairs.  In this project, a special atmosphere of the house is created by the lighting solution, and here we tried to implement different lighting scenarios so that the owners of the house could create the right mood in each space.

Весь будинок виконано в білих тонах з деякими темними акцентами.  Також підбираються різні фактури на стінах і меблях, але в одній колірній гамі.  Великі вікна пропускають багато світла і відкривають чудовий краєвид.  Основний поверх і сходи облицьовані керамогранітом, а в спальнях використаний благородний паркет, який поєднується з панеллю над сходами.  У цьому проекті особливу атмосферу будинку створює світлове рішення, і тут ми постаралися реалізувати різні сценарії освітлення, щоб господарі будинку могли створити відповідний настрій у кожному просторі.
Implementing this project, we worked closely with customers, trying to hear their main idea and bring it to life.  So that for them it becomes like an exciting journey to their dream.  We are very grateful to the whole team of partners for their professional approach and responsible work.  

Реалізуючи цей проект, ми тісно співпрацювали з клієнтами, намагаючись почути їх головну ідею та втілити її в життя.  Щоб для них це стало як захоплююча подорож до мрії.  Ми дуже вдячні всій команді партнерів за професійний підхід та відповідальну роботу.
White House
3
53
0
Published:

White House

3
53
0
Published: