CÀ PHÊ SÁCH NGHỆ THUẬT OWLARTBOOK
...

DESIGN
VƯƠNG HUỲNH HOÀI NHÂN
HUỲNH THỊ KIỀU OANH

...

OWL ARTBOOKSTORE & COFFEE định hướng xây dựng một nhà sách kết hợp cà phê mang lại sự thoải mái và giải tỏa căng thẳng.
 
Logo . Cấu trúc
...
Menu 
...
Đồng phục . Uniform
...
Ly nhựa . Plastic cups
...
Icon
...
Bộ Icon được khai triển từ hình tượng con cú mèo trong logo, tạo thành những icon nội quy
trong quán cà phê sách. 
...
Poster . coming soon . owlartbook
...
 
- thank you -
*
Owl Artbook - Store & Coffee
300
4,355
26
Published: