Dlouho odkládaný projekt - dokončen! Staré loutky od prachu, v rozpadlých kostýmech,    z půdy několika domů, pravděpodobně z vlastnictví Matěje Kopeckého jsem si přes tu špínu oblíbila. Očistila jsem je, lehce vyspravila a ušila nové kostýmy, místo těch, co se rozpadly. Loutky z 20. a 30. let minulého století!
Long delayed project - completed! I liked old puppets from dust, in crumbling costumes, from the attic of several houses, probably owned by Matěj Kopecký, despite the dirt.          I cleaned them, fixed them easily, and sewed new costumes instead of the ones that fell apart. Puppets from the 1920s and 1930s!
Kostýmy. Staré látky se rozpadly, hřebíky zrezivěly, zůstalo jen dřevo. Jedna z loutek je vyrobena z nějakého ovocného stromu - pravděpodobně z třešně - pěkně tvrdého. Ostatní jsou z lipového dřeva, jedno tělo ze smrku.
Old puppets. Costumes. The old fabrics disintegrated, the nails rusted, leaving only wood. One of the puppets is made of some fruit tree - probably a cherry - pretty hard. The others are made of linden wood one spruce body.

Restaurování sbírky starých loutek je práce, kterou jsem ještě nedělala. Vyrobila jsem spoustu vlastních loutek podle svých návrhů. 100? 200? Měla bych to počítat.
Old Puppets. Restoring a collection of old puppets is a job I haven't done yet. I made a lot of my own puppets according my design. 100? 200? I should count it.
Loutka, která byla bez hlavy. Chtělo to něco trochu bizarního - tak tady je - pro mne je to druid. / A puppet that was headless. It wanted something a little bizarre - so here it is - for me it's a druid.
Pro Rádio Regenerace jsem vytvořila povídání jak o těchto loutkách, tak o mém chápání designu loutek a vůbec, trochu o tom, co mám už za sebou.
Loutky pravděpodobně ze sbírky Matěje Kopeckého, dnes ve vlastnictví Martina Suchánka, který ve svém studiu FineArt vytvořil krátké video na You Tebe s renovovanými loutkami: Loutky / Puppets
Puppets probably from the collection of Matěj Kopecký, today owned by Martin Suchánek, who created this short video with renovated puppets in his FineArt studio: Loutky/ Puppets
Old Puppets
Published:

Owner

Old Puppets

Published: