Photography Lazar Goushev
Model: Hristinna Veskova @Ivet Fashion Model Agency
Make Up: Marina Mladenova
Hair: Emil Ivanov
Post: Stefka Pavlova & Jatin Lulla
 
 
 
Thank You!