TYPO - Granjon

Dette er et typografisk magasin hvor det eksperimenteres med ulike fontet. Magasiner kommer ut fire ganger i året og i hvert nummer presenteres en ny font.

Her kan du se første utgave som tar for seg fonten Granjon. Fonten er fra 1921 og laget av George William Jones.