Teren Prywatny's profile
Newag // ulotki / fotografia
NEWAG S.A.  ist­nieje od 1876 roku. To jedna z naj­więk­szych i naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce, wio­dąca w pro­duk­cji, moder­ni­za­cji i napra­wie taboru kole­jo­wego.
W maja 2013 nasza Pracownia została poproszona o dostarczenie nowych materiałów wizerunkowych firmy. Do pracy otrzymalismy logo, granatowo-czerwoną kolorystykę i możliwości. W pierwszej kolejności powstały nowe broszury, zdjęcia produktów i strona www. Ciąg dalszy nastąpi...
 
 
NEWAG S.A. was foun­ded in 1876. It is one of the big­gest and oldest rail indu­stry com­pa­nies in Poland, a leader in rol­ling stock manu­fac­tu­ring, moder­ni­sa­tion and repa­irs.

...................................................................................................................................................................................
 
Newag // ulotki / fotografia
18
926
0
Published:

Newag // ulotki / fotografia

Brochure design and industrial product pictures commissioned by Newag S.A., rail indu­stry com­pa­nie.

18
926
0
Published: