CH-LAB 2022 GIFT丨虎年棒棒
Graphic Design
2022 BangBang 
虎年棒棒


从2020年鼠年幸运罐头到2021牛年加油包,今年是CH-LAB(川合创意)探索新年福袋的第三年,虎年我们以长长的「老虎尾巴」为创意灵感,内有乾坤且包含我们对新年的展望,希望借此期许从年初一直虎到年尾!

虎筒接住好运;虎尺量出好运;虎胶带绕出好运;虎笔画出好运;虎贴贴出好运;虎历见证好运;虎章携带好运;

希望大家在新的一年里虎(福)气一整年!
CH-LAB 2022 GIFT丨虎年棒棒
590
6.4k
32
Published:

CH-LAB 2022 GIFT丨虎年棒棒

590
6.4k
32
Published: