user's avatar
TÓC TIÊN | TRÊN CHUYẾN XE LÊN ĐÀ LẠT CHIỀU NAY | MV
Film
TÓC TIÊN | TRÊN CHUYẾN XE LÊN ĐÀ LẠT CHIỀU NAY | OFFICIAL MV
Dir.
The Tripod Guy
Dp.
Thinh Pham
Prod. 
Binh Ha
Art Director.
Khim Dang
TÓC TIÊN | TRÊN CHUYẾN XE LÊN ĐÀ LẠT CHIỀU NAY | MV
224
2.8k
14
Published:

TÓC TIÊN | TRÊN CHUYẾN XE LÊN ĐÀ LẠT CHIỀU NAY | MV

224
2.8k
14
Published: