MCKA Zatoka Sztuki
Logo competition
Projekt konkursowy na logotyp Zatoki Sztuki w Sopocie rozwinięty nakompletną identyfikację wizualną oraz obiekt przeznaczony doprezentacji wystaw i imprez odbywających się w ramach działalnościcentrum. Na obiektach zostały umieszczone fotokody linkujące doodpowiedniej strony z pełnym opisem danego wydarzenia, biogramemartysty oraz kilkoma próbkami jego prac.

3D motion by Maciej Urbanek