Toplist Coin's profile
Hệ sinh thái Celo là gì
Hệ sinh thái Celo là một nền tảng mở, được xây dựng tốt nhất cho những người sử dụng điện thoại, giúp người dùng tiếp cận dễ hơn với blockchain. Do đó, hệ sinh thái Celo sử dụng số điện thoại hoặc email để làm public key để thanh toán cho các hợp đồng thông minh.
Hệ sinh thái Celo là gì
0
5
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

Hệ sinh thái Celo là gì

0
5
0
Published: