Toplist Coin's profile
he sinh thai Solana
Solana được xây dựng là một blockchain đơn chuỗi tức là không có layer 2. Hệ sinh thái Solana nhằm mở rộng và cải tiến tốc độ giao dịch lên đến 65.000 TPS và thời gian tạo khối là 400ms. Tuy có những con số ấn tượng như thế nhưng Solana không đánh mất đi sự bảo mật hay tính phi tập trung của dự án. Solana là blockchain web-scale đầu tiên trên thế giới, tạo điều kiện cho việc áp dụng blockchain quy mô lớn hơn.
Xem thêm những social của Toplistcoin:
​​​​​​​
he sinh thai Solana
0
13
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

he sinh thai Solana

0
13
0
Published: