Toplist Coin's profile
IDO – IEO – ICO trong COINLIST
IDO là một thuật ngữ được viết tắt bởi Initial DEX Offering. Nói một cách dễ hiểu, đây chính là một phân phối coin có mặt đầu tiên trên sàn DEX.
DEX được viết tắt của Decentralized Exchange được gọi là sản giao dịch phi tập trung.
Initial DEX Offering là một trong những mô hình được thừa kế của các phương pháp gây quỹ tiền điện tử khác hoàn toàn với IEO và ICO.
Xem thêm những social của Toplistcoin:
​​​​​​​
IDO – IEO – ICO trong COINLIST
0
8
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

IDO – IEO – ICO trong COINLIST

0
8
0
Published: