Photographer - Omkar Chitnis 
Make Up & Hair - Chetan Karkhanis
Stylist - Sayali Angachekar