Photographer - Omkar Chitnis 
Make Up & Hair - Chetan Karkhanis
Stylist - Sayali Angachekar
Gaurav Arora for Mandate Dec'13
37
588
4
Published: