Stintegrate identity and web design

Kseniya Glatkova — brand Identity
Ruslan Abdullaev — creative-direction
Kseniya Lychangina — tilda expert
Denis Savchak — web designer
Dmitry Labutin — art-direction
Artem Gaisin — art-direction
Stintegrate identity and web design
Published: