Makhno Studio's profileyevhenii avramenko's profile
TEPLA APARTMENT
Interior Design
MAKHNO STUDIO • ART OF HOME

TEPLA APARTMENT
​​​​​​​
​​​​​​​

Type: private apartment
Area: 215 sq. m 
Location: Kyiv, Ukraine 
Year: 2021
​​​​​​​
Tepla Apartment is a light-filled two-storey apartment for two lovers who adore modern art and appreciate minimalist solutions.
Tepla Apartment — це наповнена світлом двоповерхова квартира для двох закоханих, які обожнюють сучасний арт та цінують мінімалістичні рішення. 
Living room | Вітальня

Simple lines, soft shapes, warm colors — and nothing extra. The main accent of the space is a large brown sofa on the podium, which extends all the way to the kitchen​​ — so we hid the radiators from the developer without dismantling and re-equipping the system. The composition is complemented by a duo of Moooi tables in the color of wet clay. Built-in shelves hold small representatives of art toys Kaws and ceramic Dido, which were inspired by Ukrainian traditions.
Прості лінії, м’які форми, теплі кольори, — і нічого зайвого. Головний акцент простору — великий брунатний диван на подіумі, що тягнеться аж до кухні — так ми сховали радіатори від забудовника без демонтажу та переобладнання системи. Композицію доповнює дует столиків Moоoi кольору мокрої глини. Вбудовані полички тримають малих представників артіграшок Kaws та керамічних Dido, що були натхненні українськими традиціями. 
Kitchen | Кухня

The black and white kitchen has become a background for textured design details. Almost all the dishes are handmade in the Serhii Makhno's ceramic workshop. Makivka lamps in the white glaze on the outside and hot gold on the inside hover above the bar. In 2019, this model of design lamps by Makhno was presented at the first independent Ukrainian stand of the international design exhibition iSaloni in Milan, Italy.
Чорно-біла кухня стала фоном для фактурних дизайнерських деталей. Майже весь посуд — виготовлений вручну в керамічній майстерні Сергія Махна. Над барною стійкою витають лампи Makivka у білій глазурі зовні та гаряче-золотій всередині. У 2019 році ця модель авторських світильників від Махно була представлена на першому незалежному українському стенді міжнародної дизайн-виставки iSaloni у Мілані, Італія.
Guest bedroom | Гостьова спальна кімната

On the first floor, there is an area for guests who decided to stay here a little longer. The guest bedroom has a private bathroom hidden in a glass box. Warm shades visually enlarge the space and make guests feel at home.
На першому поверсі квартири знаходиться зона для гостей Теплої, що вирішили залишитися тут трохи надовше. Гостьова спальня має окрему ванну кімнату, сховану в скляному боксі. Теплі відтінки візуально збільшують простір та дають гостям відчути себе, як вдома.
Stairs | Сходи
 
The stairs leading to the second floor of Tepla are made of triplex glass — they are so transparent that very few will dare to take a step. The construct development took a lot of time, but to realize the wanted design, we will do everything. 
Сходи, що ведуть на другий поверх Теплої, виготовлені зі скла триплекс, — вони такі прозорі, що не кожен ризикне піти. Розробка конструктиву зайняла купу часу, але чого тільки не зробиш, щоб втілити дизайнерські візуалізації в життя.
The master bedroom | Спальна кімната господарів 

There is no door in the master bedroom, but there is Flos designer lighting, Kelsis concrete plasters, and a wall covered with Tetrapods by Makhno. But again — no door. To achieve the levitation effect for the Tetrapod ceramic tile panel, we designed several layers of plywood and illuminated the wall with special track lighting, similar to a gallery one.
У спальній господарів немає дверей, але є дизайнерське освітлення від Flos, штукатурка під бетон від Kelsis та стіна з Тетраподів від Махно. А дверей немає. Аби досягти ефекту левітації для панно з керамічної плитки Tetrapod ми спроєктували декілька шарів з фанери та підсвітили стіну спеціальним трековим освітленням, схожим на галерейне. 
Master bathroom | Ванна кімната господарів 

The bathroom has lots of air, light, and warm details. All plumbing came from the Italian brand Cristina. And the pale pink Pivot lamps by Makhno were made in this color exclusively for the Tepla apartment.
У ванній кімнаті багато повітря, світла й теплих деталей. Вся сантехніка приїхала від італійського бренду Cristina. А блідо-рожеві дизайнерські світильники Pivot від Махно були виконані в цьому кольорі спеціально для Теплої. 
Designers: Serhii Makhno, Maryna Hrechko, Serhii Filonchuk
Project manager: Iryna Pavlyuchenko
Visual design: Sandra Strumskas
THANKS FOR WATCHING

instagram  |  facebook  |   website
TEPLA APARTMENT
874
14.9k
25
Published:

TEPLA APARTMENT

874
14.9k
25
Published: