• Add to Collection
  • About

    About

    K10 is a book and an editorial project. It commemorates the 10th anniversary of Frigyes Karinthy High School's Dual Language Class of 2003.
    Published:
K10 Anniversary Book 

K10 is a booklet and an editorial project. It commemorates the 10th anniversary of Karinthy Frigyes High School's Dual Language Class of 2003. The form-master of the dual language class with high number of English lessons  is a mathematics and physics teacher who has been teaching in the same high school for more than twenty years and who has prepared several classes for higher  education and life. The class has a close relationship with their teacher therefore they’ve summarised in a personalised publication what has happened to them in the past ten years. The class of which I was a member too, express their thanks with this booklet for the four memorable and determining  highs school years.

The simple and clean design of the booklet was inspired by the 70s and 80s typical Eastern European retro school equipments, primarily the red and blue colours of the two-colour pencil which was used for correction. In the illustration learning and teaching tools and objects appear, for instance the logarithm, callipers, protractor and checkered booklet refer to the mathematics classes. The illustration of the booklet recalls the memories of the affectionate learning and teaching, for instance who where was sitting in the classroom. In the booklet we also collected our current availability to continue keeping in touch with each other.

Photo: Norbert Perness

K10 egy kiadvány, ami a Karinthy Frigyes Gimnázium 2003-as osztályának a 10 éves évfordulója alkalmából készült. Az alapvetően emelt angol tagozatos osztály osztályfőnöke matematika és fizika szakos tanár, aki több, mint húsz éve tanít ugyanabban a gimnáziumban, számos osztályt felkészítve a továbbtanulásra és az életre. Az osztály szoros kapcsolatot ápolt az osztályfőnökükkel, ezért egy személyre szoló kiadványban összegezték, hogy kivel mi történt az eltelt 10 éveben. Az osztály, melynek én is tagjai voltam, evvel a könyvvel nyilvánított köszönetet a gimnáziumban töltött emlékezetes és meghatározó 4 évért.

Az könyv egyszerű és letisztult grafikai forma világát és színeit a 70-es és 80-as évek jellegzetes retró kelet európai iskolai felszerelései, elsősorban a javításhoz használatos kétszínű ceruza kék és piros színei ihlették. Az illusztrációkban a tanuláshoz szükséges eszközök és tárgyak jelennek meg, amit a diák és a tanár használ. A logaritmus, körző, szögmérő a matematika órákra, a golyóstoll és szemüveg az osztályfőnőkre utal. A könyv illusztrációi a szeretetteljes tanításról és tanulásról emlékeznek meg, például arról, hogy ki hol ült a tanteremeben. A könyben megosztottuk, hogy mit történt velünk az elmúlt években, és összegyüjtöttük jelenlegi elérhetőségeinket, hogy továbbra is tartani tudjuk egymással a kapcsolatot.

Thank you for watching. 

Instagram  |  Flickr  |  Vimeo  |  LinkedIn

Designed by Tunde Molnar
© All rights reserved