Authors:
Michał Kozłowski & Łukasz Paszkowski


Projekt koncepcyjny przyczepy campingowej

W dzisiejszym zabieganym świecie młodzi ludzie potrzebują odskoczni od dnia codziennego przepełnionego stresem, brakiem ruchu i monotonią. Kiedy szukają sposobu na spędzenie urlopu często rozglądają się za czymś co mogłoby dać im możliwość rozerwania się, spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. Caravaning jest jedną z form turystyki umożliwiającą rekreację. Projekt przeznaczony jest dla dwojga nowoczesnych, młodych ludzi. Przyczepa zapewnia im miejsce do spania, przygotowania posiłków i ich zjedzenia, oraz daje możliwość umycia się i korzystania z toalety. Konstrukcję tą można przypisać wielkościowo do najmniejszych przyczep, wnętrze jest małe, ale w pełni funkcjonalne. Waga przyczepy mieści się w 750 kg, dzięki temu mogą się z nią przemieszczać kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B. Naczepa jest wykonana w technologii laminatowej dającej możliwość zastosowania dowolnego kształtu możliwego do wyciągnięcia z formy. Projekt ma na celu usprawnienie i ułatwienie obsługi wyposażenia takiego jak: stół w jadalni, rozkładanie łóżek, przygotowanie potraw, branie prysznica.Conceptual design caravan

In today’s busy world, young people need distraction from everyday life filled with stress, inactivity and monotony. When looking for a way to spend your holidays are often looking for something that would give them a break to spend free time in an active way. Caravaning is a form of tourism that allows recreation. The project is designed for two modern young people. The trailer provides them a place to sleep, prepare meals and eat them, and the ability to wash and use the toilet. This construction can be attributed to the smallest in volume trailers, the interior is small but fully functional. Weight of the trailer is located at 750 kg, so that it can move a driver holding a driving license of category B. The trailer is made in laminate technology, which gives the possibility of any shape possible to extract from the mold. The project aims to improve and facilitate the handling equipment such as: dining table, spreading out of beds, preparing meals, taking a shower.
nHOME - caravan trailer
190
3,080
7
Published:

nHOME - caravan trailer

Bachelor degree conceptual caravan designed in 2012. Team work: Michał Kozłowski and Łukasz Paszkowski,
190
3,080
7
Published: