Toplist Coin's profile
Top những đồng coin có TIỀM NĂNG
ICP còn có tên gọi khác là Internet Computer là một trong những Blockchain đầu tiên trên thế giới có khả năng chạy tốc độ web với dung lượng không giới hạn.
ICP nhằm mục đích hỗ trợ web bằng cách dữ liệu hợp đồng thông minh trên quy mô lớn, mở rộng  mạng internet công cộng. ICP có thể trở thành nền tảng máy tính của thế giới theo cách phi tập trung. Bitcoin là biên bản blockchain thứ nhất, Ethereum là phiên bản blockchain thứ 2 và ICP đại điện là phiên bản blockchain thứ 3.
Giá hiện tại của ICP là 58.93$, giá này còn rất thấp so với giá trị  thực của nó.
Xem thêm những social thần thánh:
​​​​​​​
Top những đồng coin có TIỀM NĂNG
0
5
0
Published:
Toplist Coin's profile
Toplist Coin

Top những đồng coin có TIỀM NĂNG

0
5
0
Published: