Politechnika Częstochowska

Identyfikacja wizualna Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska to uczelnia o wysokim standardzie, łącząca innowacyjność z tradycją i ugruntowaną pozycją w kształceniu przyszłych inżynierów. Zadanie, które przed nami postawiono, miało na celu  odzwierciedlenie tych wartości w języku komunikacji wizualnej, którym Uczelnia będzie się posługiwać. W tym celu dokonaliśmy kompleksowego rebrandingu projektując logo z systemem identyfikacji wizualnej i tworząc nowe hasło. Nasze rozwiązanie kładzie duży nacisk na techniczne dziedzictwo Uczelni i symbolicznie rozwija claim „Kierunek na przyszłość”.

Bartłomiej Osiński, koordynator projektu
Mateusz Dzierża, projekt graficzny
Artur Gruszka, animacja i montaż

Studio Brandingowe Adino


Politechnika Częstochowska
Published: