Alex Zhilyakov's profile
Playboy magazine | website redesign
Playboy magazine | website redesign
127
1.6k
3
Published:
Alex Zhilyakov's profile
Alex Zhilyakov

Playboy magazine | website redesign

This project is a redesign of Playboy magazine maked for Uprock school.

127
1.6k
3
Published: