Σχεδιασμός δύο banner για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τοκατλίδου. Οι διαστάσαεις τους είναι 104x85 cm.
Τοποθετήθηκαν σε πρόσοψη κτηρίου το ένα δίπλα στο άλλο, με διαχωρηστικό περίγραμμα.
Το illustration ανήκει στην φετινή καμπάνια του φροντηστηρίου και έχει χρησιμοποιηθεί και στην εταιρική κάρτα.
Αυτό το banner σχεδιάστηκε για να διακοσμήσει την σελίδα του φροντηστηρίου στο Facebook.
https://www.facebook.com/tokatlidou