Projekty nowego logo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz wersji jubileuszowej logo.
New logo projects of the Wroclaw University of Health and Sport and the anniversary versions of logo.
Logo AWF Wrocław
Published:

Logo AWF Wrocław

Published: