user's avatar
Řeči o lese ve kterém stromy mluví
Řeči o lese ve kterém stromy mluví

Projekt a představení vzniklo jako malý vklad do ekologického vzdělávání, jako část skládanky na které se musíme všichni podílet.
Jako umělci cítíme morální povinnost využívat všech svých schopností, inspirovat veřejnost, učitele, děti. Aby začali jednat v zájmu nás všech ve prospěch přírody, jíž jsme součástí. Je to skutečně náš prvořadý úkol, ať se děje, co se děje. Zdá se, že pandemie zakryla tyto problémy, ale pro nás je to naopak lekcí, kterou musíme brát vážně. Příroda je jedinečná a mocná. Narušili jsme v ní rovnováhu. Čekají nás další výzvy i stavy ekologické nouze. Jediná možnost je řešit vše globálně, na celé planetě. A každý sám za sebe. V tom co umíte nejlíp. Žijme v symbióze, ve vztazích, tak jako stromy a houby. A vytvářejme sítě těch, kteří to myslí dobře.
Akce probíhaly během roku 2020 a 2021 v těžkých podmínkách lockdownu. Využívali jsem skuliny v létě ( Sklárna Tasice, ALTA Praha a Festival v divadle Grashupfer v Berlíně. 
 A začlenili jsme samozřejmě i On-line diskuze a streamování.
V únoru 2021 Online akce Greenpeace Praha. Leden 2021 divadlo Schaubude v Berlíně uvedlo na streamu představení a navazoval workshop ve spolupráci s Theater pedagogik  TUSH. Výsledek práce dětí jsme animovali do  krátkého filmu 
Text k animaci je jednouché povídání pro malé děti:
Tečka - bod. Každá čára začíná bodem.
Strom. Mnoho stromů je les.
Každý strom má své vlastní houby. 
A ony mu nahrazují kuchaře, skladníka a nohy. 
Nohy?
Stromy samozřejmě nemohou chodit. 
A tak putují houby za ně pod povrchem lesa.
Získávají a nosí vodu a jídlo
Voda, vzduch, světlo a jídlo.
To přece my lidé taky potřebujeme!
Jedním směrem putují živiny pro stromy, 
od stromů pak cukr pro houby.  
A kyslík pro nás.
Stromy a houby si navzájem pomáhají. 
A stromy pomáhají nám.

Všechno v přírodě je vzájemně propojeno a my jsme  součástí přírody.
Jsme jeden bod na přímce živých organizmů.

Řeči o lese s pedagogy Jihočeské Muzeum, české Budějovice. Plány na rok 2022 pro učitele a studenty v lektorském centru: 
Příměstský tábor Alšova Jihočeská galerie, 2021 České Budějovice:
Budoucnost s houbami ?
Les spolupracuje na tom, aby překonal i klimatické změny, aby si poradil s nemocemi, aby podporoval ve svém společenství rostliny, které přivádějí vodu. Mateřský strom pomáhá svým dětem, ale i jiným stromům a vytváří v lese rovnováhu, aby les přežil jako celek.
Potřebuje k tomu ale nezbytně houby. A s nimi žije miliony let v symbióze.

Houby plní různorodé úkoly, přenášejí dobré i špatné zprávy, udržují vlhkost, dodávají vodu. Fungují jako úklidová četa lesa, jsou spolehlivými pošťáky, ale také jsou skladníky nebo bankéři a dokonce i horníky. Dodávají stromům prvky, které stromy nutně potřebují a nedokáží je z kamene uvolnit, ani když se jich kořeny dotýká. Jde především o fosfor, dusík, zinek a měď. A to pro ně houby z kamenů získavají. Jak ? Prostě si svou žaludeční kyselinou vyplivou v kameni cestičku. A pak se jejich zažívací trakt přemění na vysavač a vysaje molekuly minerálu a hyfím potrubím je dodá na místo určení. Kdo by to byl řekl?
“ Houby jsou veterány ekologických převratů. Je jednou z charakteristických vlastností hub přečkat období katastrofických proměn a jsou ochotné spolupracovat. V současné době lidská činnost ohrožuje velkou část života na Zemi. Neměli bychom o pomoc požádat právě houby?”

Řeči o lese ve kterém stromy mluví podpořil FOND BUDOUCNOSTI v programu Budoucnost je teď !


Řeči o lese ve kterém stromy mluví
4
37
0
Published:
user's avatar
Michaela Bartonova

Řeči o lese ve kterém stromy mluví

4
37
0
Published: