user's avatar
Helios Polska – Rebranding concept


Helios Polska


ENG

Helios is the largest cinema chain in Poland. The aim of the project was to create a rebranding of the Helios cinema, including logo, posters, social media graphics, billboards, etc. The new logo depicts a film projector in combination with typography, the yellow color symbolizes Helios – in Greek mythology the god and the embodiment of the Sun. Project was created during commercial art classes with Dr Bartłomiej Bałut in second year at PWSZ Tarnów university. 


PL

Helios to największa sieć kin w Polsce. Celem projektu było stworzenie rebrandingu sieci kin Helios, m.in logo, plakatów, grafik social media, billboardów itp. Nowe logo przedstawia projektor filmowy w połączeniu                    z typografią, kolor żółty symbolizuje Heliosa – w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca. Projekt powstał podczas zajęć z grafiki reklamowej u Dr Bartłomieja Bałut​​​​​​​a w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej                w Tarnowie na drugim roku studiów.Thanks for watching!

Stocks from: unsplash.com
App Icons: iconsax.io
Font: Futura PT
iPhone Mockup: Click
Other mockups from: Freepik

Follow me on: Dribbble | Instagram

👇👇👇
👇👇
👇
Helios Polska – Rebranding concept
310
1.3k
74
Published:

Helios Polska – Rebranding concept

Helios is the largest cinema chain in Poland. The aim of the project was to create a rebranding of the Helios cinema, including logo, posters, so Read More
310
1.3k
74
Published: