Xuan Thuy Le's profile
SÀI GÒN TÔI MƯA - NGUYỄN KIM TUYÊN
Sài Gòn tôi mưa - Nguyễn Kim Tuyên
I did this lovely illustration for the piano version of "Sai Gon toi mua" by Nguyen Kim Tuyen.
Hope you guys love them both.
SÀI GÒN TÔI MƯA - NGUYỄN KIM TUYÊN
4
57
0
Published:

SÀI GÒN TÔI MƯA - NGUYỄN KIM TUYÊN

I did this lovely illustration for the piano version of "Sai Gon toi mua" by Nguyen Kim Tuyen. Hope you guys love them both.

4
57
0
Published: