Thao Jinnie's profileThach Lam's profile

TỨ PHỦ THÁNH CÔ- Sách minh họa thực tế ảo AR

Đạo Mẫu Tứ Phủ là một tín ngưỡng bản địa của Việt Nam với lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, với tiêu điểm là việc tôn thờ các nữ thần, mẫu thần có công hộ quốc an dân. Đạo Mẫu Tứ Phủ gắn với thân phận của người phụ nữ Việt Nam, gắn với công cuộc giữ gìn cương thổ, với thiên nhiên non nước Việt Nam. Người ta đến với Thánh Mẫu để tìm chỗ dựa về tinh thần, tìm được sự che chở và nuôi dưỡng của người Mẹ. Tên gọi Tứ Phủ xuất phát từ quan niệm về vũ trụ của tín ngưỡng này. Thế giới trong Tứ Phủ gồm bốn cõi: Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải (Thủy) Phủ và Nhạc Phủ, mỗi Phủ lại được cai quản bởi một Thánh Mẫu.

The Mother Goddess religion is an indigenous belief in Vietnam with a long history of formation and development and the focus on worshiping goddesses who have protected the nation and helped its people. The Mother Goddess religion has a profound connection the status of Vietnamese women as well as the merits of protecting the country and reserving its beauty. The devotees come to Mother Goddesses to find spiritual support and protection of a Mother. The most prominent denomination of the Mother Goddess religion is Four Palaces. Four Palaces is a major denomination of the Mother Goddess religion. The world in the Four Palaces consists of four realms: Heaven Palace, Earth Palace, Water Palace and Mountains Palace, each of which is governed by a Mother Goddess.
QUÉT MÃ QR BẰNG CAMERA ĐỂ TẢI ỨNG DỤNG
(Scan QR Code for downloading application)

"Tứ Phủ Thánh Cô" là cuốn sách minh họa về thần tích của 12 vị thánh cô trong văn hóa đạo Mẫu của Việt Nam, sử dụng công nghệ thực tế ảo AR. Cuốn sách mang phong cách hoàn toàn mới không theo lối mòn, giúp độc giả hiểu biết về nền văn hóa và mang lại trải nghiệm tương tác thú vị.

"The Holy Mistresses of Four Palaces" is an illustration book featuring the hagiographies of the 12 Holy Mistresses in the Mother Goddess religion, applying AR technology. The illustrator pursued an original style instead of the traditional one, which brings an interesting interactive experience to the readers.
- TYPOGRAPHY ART -
- POSTER -
- AR BOOK -

Trải nghiệm sách thực tế ảo tại đây
(Scan AR Book from here)
- VIDEO SCENES -
Cô Cả Thượng Thiên: Tiên cô ghi chép kề cận mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên.
First Mistress of Heaven: the young goddess who is the scribe of the First Mother Goddess of Heaven
Cô Đôi Thượng Ngàn: Tiên cô cai quản kho lộc, ban phát của cải cho chúng sinh.
Second Mistress of Mountains and Forests: the young goddess who attends on Mother Goddess of Mountains and Forests. The Mistress is the Mountains Viallage's storekeeper and, on behalf of the Mother Goddess, She grants these good fortunes to the people.

Cô Bơ Thoải Cung: gắn với thần tích chờ đợi một người con trai mà hoá, xa vời, vô vọng như hình ảnh trăng trong nước.
Third Mistress of Water Palace: She waited for Her hero to return but couldn't make it. Her wish is as far and hopeless as the moon reflection in water.
Cô Tư Địa Phủ: được Mẫu bà truyền lệnh dùng phép thần thông dẹp tan con yêu quái cáo chín đuôi trên hồ Lãng Bạc, trừ hại cho dân lành.
Fourth Mistress of Earth Palace: obeying the Mother Goddess' order, She slayed the nine-tailed fox at Lãng Bạc lake to save the people.
Cô Năm Suối Lân: cai quản vùng suối lân quanh năm xanh mát, ai có bệnh xin nước suối uống vào sẽ thuyên giảm.
Fifth Mistress of the Lân Stream: She attends on the Fifth Courtier of the Lân Stream. She is assigned the the Lân stream's perennial area. The stream's water can cure the sick.
Cô Sáu Lục Cung: là người con gái xinh đẹp nết na có tài chữa bệnh cứu người.
Sixth Mistress of the Mountains Village: She attends on the Sixth Courtier of Six Residences and has a medical talent.
Cô Bảy Kim Giao: tiên cô ngự trên cây kim giao cổ thụ, cùng đàn hát với các bạn tiên nàng.
Seventh Mistress of Kim Giao: She attends on the Seventh Courtier of Kim Giao. She usually sits on the ancient Kim Giao trees and play with Her goddess friends.
Cô Tám Đồi Chè: sinh thời là một thiếu nữ hái chè làm thuốc, giúp đỡ dân lành.
Eighth Mistress of Tea Hills: in Her incarnation, She usually picked tea leaf and herbs to make medicine and help people.
Cô Chín Sòng Sơn: một tiên nữ trên thiên đình, có nhiều tài phép như chữa bệnh, xem bói, thêu thùa,...
Ninth Mistress of Mount Sòng: She is a young goddess in Heaven Palace. She has many talents such as medicine, foretune telling, embroidery, etc.
Cô Mười Đồng Mỏ: theo hầu Chầu Mười Đồng Mỏ, cầm cung tên cưỡi ngựa xông pha trận mạc.
Tenth Mistress of Đồng Mỏ: She follows the Tenth Courtier of Đồng Mỏ. In the wars to protect the nation, She was a mighty horse archer.
Cô Bé Thượng Ngàn: là các vị tiên cô hầu mẫu sơn trang, có rất nhiều cô bé ở khắp nơi lớn nhỏ.
Little Mistresses of Mountains and Forests: young goddesses attending on Mother Goddess of Mountains and Forests. There are many such Little Mistresses, especially in high lands.
Cô Bé Thoải: Tiên cô có nét đẹp kiêu sa, cao quý, có quyền năng vô thượng, có thể hô mưa gọi gió.
Little Mistresses of Water: young beautiful goddesses with the power to command rain and wind. They usually govern over water bodies.
- SHOWCASE -
- THANKS FOR WATCHING -

English content: Lang Hoàn
TỨ PHỦ THÁNH CÔ- Sách minh họa thực tế ảo AR
Published:

TỨ PHỦ THÁNH CÔ- Sách minh họa thực tế ảo AR

Published: